Jste zde: Osman.cz Malířské nátěry Hetline SAN

Hetline SAN

Hetline SAN

 

PROTIPLÍSŇOVÁ DISPERZNÍ INTERIÉROVÁ BARVA - doporučujeme pro preventivní protiplísňové nátěry ve vlhkých a špatně větraných prostorách.

Přednosti:

§  biocidní přípravek

§  obsahuje látky s preventivním a likvidačním mikrobiálním a fungicidním účinkem

§  vysoká bělost 95 % (MgO)

§  výborná paropropustnost

§  výrazná krycí schopnost a roztíratelnost

§  vhodná k nátěrům omítek sanačních systémů

Odstín:

§  bílý, tónování lze provádět tónovací barvou HETCOLOR nebo tónovacími přípravky KOLORKA (max. do poměru 1:5 dílům barvy)

Vydatnost:

§  4 - 10 m2/kg v jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu a tloušťky nanesené vrstvy 

Doba zasychání:

§  min. 4 hodiny při 20 °C a 60 % relativní vlhkosti vzduchu

Skladování:

§  24 měsíců od data výroby v původním neotevřeném obalu

§  při teplotě +3 až +30°C, nesmí zmrznout, chránit před přímým slunečním zářením 

Balení:

§  1,5 kg, 7 kg, 15 kg

 

Upozornění:

§  Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

 

Výrobce Het

© 1991 - 2019 Barvy laky Osman - Ostrava, Opava, Hlučín
Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
Všechna práva vyhrazena.

paticka