Jste zde: Osman.cz Malířské nátěry Penetrace S2802 Příměs do stavebních směsí

S2802 Příměs do stavebních směsí

S2802 příměs stavebních směsí

Nízkoviskózní kapalina na bázi vodné disperze styrenakrylátového kopolymeru SOKRAT mísitelná s vodou v každém poměru. Odpařením vody se vytvoří souvislý, hladký a slabě lepivý film. Hlavní použití je jako přísada do vápenných, vápenocementových, cementových a nastavovaných malt a také pro výrobu nástřikových omítkovin do trvale vlhkých a alkalických prostředí. Rovněž se používá jako penetrační nátěr pod fasádní nátěrové hmoty a pod tmely S-T1, S-T5 (nutné ředění). Při použití jako penetrační nátěr se ředí v poměru 1:3 až 1:12 s vodou.

Výhody:

·         Po vytvrzení ve vodě nerozpustná

·         Zkvalitňuje vlastnosti všech stavebních směsí

·         Zvyšuje přídržnost k podkladu, pružnost a otěruvzdornost

·         Zvyšuje pevnost a bezprašnost omítek, potěrů a dalších cementem pojených hmot, pro trvale vlhká a alkalická prostředí

Technické údaje:

Doba vytvrzení penetračního lepivého filmu

≈ 3 hod.

Odolnost vůči hydrolýze

min. 90%

Vydatnost

20 m2/l (při ředění 1:4 na slabě savém podkladu)

 

Výrobce Den Braven

 

 

© 1991 - 2019 Barvy laky Osman - Ostrava, Opava, Hlučín
Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
Všechna práva vyhrazena.

paticka