Jste zde: Osman.cz Nátěry betonu Soicrat 2802A

Soicrat 2802A

SOICRAT 2802A KONCENTRÁT V1309

Popis

Akrylátová koncentrovaná disperze 2802A

Používá se ke zlepšení vlastností všech stavebních směsí, které obsahují cement nebo vápenný hydrát, příp. po naředění vodou jako penetrační prostředek.

Aplikační vrstva:

Penetrační nátěr

Pracovní postup:

Příklady pracovních postupů: 1) Penetrace savých podkladů: Jeden díl Soicratu je možné ředit 3 až 15 díly vody (čím savější podklad, tím více ředíme). 2) Nátěr uzavírající beton – bezprašná úprava: K jednomu objemovému dílu Soicratu přidáme 10 dílů vody a až 4 až 5 obj. dílů cementu. Po promíchání použijeme směs na nátěr povrchu penetrovaného dle předcházejícího odstavce. 3) Příprava malty na dlaždice a obkladačky: Promícháme za sucha 2 díly písku a 1 díl portlandského cementu. Za míchání přidáváme Soicrat zředěný 1 až 2 díly vody, a to až do potřebné konzistence. Nenamáčet podklad ani lepené obkladačky! 4) Příprava polymerovápenné malty: Základ je písek a vápenný hydrát. Na 100 kg hydrátu přidáme 10 litrů Soicratu a domícháme vodou na potřebnou konzistenci. Malta má zvýšenou přilnavost k podkladu, je pružná a hodí se do zdiva i k podmazání střešní krytiny. 5) Zlepšení vlastností betonu nebo cementové malty: Na 100 kg cementu přidáváme 4 až 10 litrů Soicratu. Po promíchání suché betonové směsi přidáme nejdříve disperzi a následně vodu.

 

 

 

© 1991 - 2019 Barvy laky Osman - Ostrava, Opava, Hlučín
Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
Všechna práva vyhrazena.

paticka